مقاله اثر تمرینات هوازي بر برخی از عوامل خطرزایی بیماري شریان کرونري

مقاله اثر تمرینات هوازي بر برخی از عوامل خطرزایی بیماري شریان کرونري

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 13 نمایش

حجم فایل: 3.35M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

مقاله اثر تمرینات هوازي بر برخی از عوامل خطرزایی بیماري شریان کرونري در متوسط (MS) بیمارانمولتیپل اسکلر

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مطالعهي اثر تمرینات هوازي بر برخی عوامل خطرزاي بیماري شریان کرونري در  بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط بود.در این مطالعه کاربردي، تعداد ۱۵ نفر از زنان مبتلا به MS با ۴ > EDSS
به طور تصادفی به دو گروه گواه ( ۷ نفر) و آزمایش ( ۸ نفر)تقسیم شدند. بیماران گروه آزمایش به مدت ۸ هفته تمرین هوازي روي نوارگردان ۳ روز در هفته و هر روز که شامل ۵ – ۱۰ دقیقه گرم کردن و سپس ۲۰ – ۴۰ دقیقه با شدت ۶۰ – ۸۰ درصد حداکثر ضربان قلب اجرا شد؛ درحالیکه،گروهگواهبه زندگی معمول خود ادامه دادند.از نمونه هاي خونی و تستهاي عملکردي در هر دو گروه به ترتیب جهت اندازه گیري برخی فاکتورهاي بیماري شریان کرونري و عملکرد آزمودنیها استفاده شد.تمامی عملیات آماري با استفاده از نرم افزار SPSS 19 انجام شد.تجزیه وتحلیل یافته هانشان داد که ۸ هفته تمرین هوازي، منجر به کاهش معنادار عوامل خطرزاي بیماري شریان کرونري ، کاهش فشارخون ، کاهش درصد چربی بدن  در بیماران مبتلا به ام اس شد.

مشخصات فایل:
عنوان اصلی مقاله: اثر تمرینات هوازي بر برخی از عوامل خطرزایی بیماري شریان کرونري
عنوان فارسی مقاله:
ژورنال:
سال انتشار: ۱۳۹۱
نویسنده: بیان فیاضی
تعداد صفحات: ۱۶۱
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید