جزوه حسابرسی ۲ استاد ولی زادگان

جزوه حسابرسی ۲ استاد ولی زادگان

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 117 نمایش

حجم فایل: 303.74K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

دانلود جزوه حسابرسی ۲ استاد ولی زادگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

همانطور که می دانیم وظیفه تهیه صورتهاي مالی بر عهده هیئت مدیره شرکت می باشد . به دلیل عدم دسترسی بسیاري از استفاده کنندگان از صورتهاي مالی به منابع اطلاعاتی که در تهیه این صورتهاي مالی مورد استفاده قرار می گیرند و نیز جهت جلوگیري از اعمال سلایق در تهیه صورتهاي مالی استاندارد هاي حسابداري و اصول پذیرفته شده حسابداري و قوانین مربوط به فعالیت واحد هاي تجاري در هر کشور وضع گردیده اند که رعایت تمامی موارد فوق در تهیه صورتهاي مالی براي واحد هاي تجاري الزامی می باشد .

لیکن صرف وجود این قوانین و استاندارد ها ضمانت اجرایی آنها را در پی نخواهد داشت . بنابراین وظیفه حسابرسی به عنوان حرفه اي که اقدام به اعتبار دهی به صورتهاي مالی مذکور نموده و میزان تطابق آنها را با استانداردها و اصول پذیرفته شده حسابداري و نیز قوانین و مقررات مربوطه بررسی نماید ضروري به نظر می رسد . خود حرفه حسابرسی براي اجراي وظایف خودنیازمند پیروي از اصول و قوانین و استاندارد هایی است که آنها را تحت قالب درس اصول حسابرسی بررسی خواهیم کرد.

عنوان: جزوه حسابرسی ۲
استاد : ولی زادگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
تهیه کننده : بهرام بابازمانی تبار
تعدادصفحات: ۴۴

در مورد این اثر نظر دهید